Hvorfor en henvisning udelukkende kan gives ved konsultation lægen:
Langt de fleste sundhedsproblemer kan løses lokalt hos din praktiserende læge. Hvis vi vurderer, at dit problem er bedre løst hos en speciallæge eller et hospital, henviser vi dig dertil. Derved sørger vi for, at speciallæger og hospitaler bruges til det, de er bedst til, og samtidig undgår vi, at sundhedsudgifterne og ventelisterne stiger yderligere.

Som gruppe-1-patient kan du, som udgangspunkt, altså ikke “bede om en henvisning” til en speciallæge eller et hospital. Det er noget lægen afgør, og det er et krav, at du er undersøgt først. Det kan derfor heller ikke foregå via telefonen, mail eller via personalet. Det samme er gældende for henvisninger til fysioterapeuter og psykolog. Man kan gå uden henvisning til ørelæge og øjenlæge.

Fornyelse af henvisning kan ligeledes kun foregå ved en konsultation.
Dvs. Man kan ikke ringe og bede om henvisning til gynækolog, fysioterapeut osv. hos os, selv om man har været vant til det andre steder.
Man kan dog altid henvende sig direkte til speciallæge som selvbetaler.

Det er muligt med direkte adgang til speciallæger, hvis du ønsker det bør du tilmelde dig som gruppe-2-patient, vær opmærksom på at der så er en delvis egen-betaling både her og hos speciallægen.

Dette gælder henvisning til speciallæger, psykologer, fysioterapeuter. Der er en grund til at vi som læger skal vurdere behov for henvisning på det offentliges regning. Vi har her i klinikken en faglighed vi værner om, så hvis vi “bare” skal formidle kontakt uden vores konkrete vurdering, mener vi ikke det har nogen værdi at vi er indover. Man er altid velkommen til at kontakte behandler uden at komme forbi lægen, så får man ikke tilskuddet fra sygesikringen.

Aftale mellem lægeforeningen og regionernes sundhedsudvalg:
Almen praksis er et centralt omdrejningspunkt for det danske sundhedsvæsens opbygning. Rollerne som den primære indgang til sundhedsvæsenet, generalist og tovholder giver almen praksis en helt central placering ved sikringen af, at behandlingen sker på det laveste, effektive omsorgsniveau (LEON-princippet), og at patientforløb på tværs af sektorgrænser er sammenhængende og effektive. Som borgerens primære indgang til sundhedsvæsenet varetager almen praksis en funktion som gatekeeper til specialiseret behandling i sundhedsvæsenet. Den alment praktiserende læge vurderer, om patienter har et lægefagligt begrundet behov for videre udredning og behandling i det øvrige sundhedsvæsen.

Henvisning til speciallæge