3/1-2023
Vaccinationer til foråret 2023:

Praksis tilbyder vaccinationer mod Kighoste til gravide, COVID-19, influenza, influenza til børn 2-6 år og pneumokok.

Ring og forhør dig om du er i målgruppe og hvorvidt de fortsat tilbydes

Alle vaccinationerne kræver tidsbestilling

1/9-2022
Klinikken deltager aktuelt i 3 forskningsprojekter:

  1. Projekt FamilieTrivsel, Et forskningsprojekt om mental sundhed hos små børn i almen praksis. Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet
  2. Projekt vedr. digital svangrejournal: pilot projekt digital løsning til graviditetsforløb
  3. Diabetes: DD2 og DICTA
    Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes

03.01.2023:
Se vedrørende ændringer omkring medicinbestilling her

Forår 2023

Kurser/andet fravær:

Nogle dage er kursus, nogle fridage, plejehjemstilsyn, intern undervisning, administrative funktioner osv.

Robert fraværende/absent: hver torsdag/every thursday samt:
10/1, 18/1, 27/1, 31/1
21/2
7/3, 17/3,

Bolaji: Tilstede i klinikken primært onsdage og torsdage

Under ferier, kurser og fridage, henviser vi til kollegaer, vor man kan rette henvendelse hvis det drejer sig om akut opstået sygdom, der ikke kan vente til vi er tilbage på klinikken.
Der bliver ikke besvaret beskeder via vores hjemmeside i ferien.

De første dage op til og efter ferien er oftest travle med akutte patienter, og det vil derfor ikke være muligt at bestille tider til ikke akutte tilstande.

Spring 2023

Courses/absence

This includes courses, tending to nursing homes, seminars in the clinic, administrative functions etc.

Robert absent: thursdays and look under the danish info above

Bolaji present: wednesdays and thursdays

The Clinic can be closed due to Holidays, courses or other matters. In this case you can contact our colleques, if the matter can not await our return.
We will not respond to messages on the website during Holidays.

The first days before and after the Holidays are usually busy with only acute matters/illnesses.