MSM – mænd, der har sex med mænd

Hepatitis B-vaccine:

Region Hovedstaden tilbyder gratis Hepatitis B-vaccine til mænd, der har sex med mænd.

Aftalen gælder for alle med bopæl i Region Hovedstaden, der er tilmeldt en læge i Region Hovedstaden.

Tag kontakt til klinikken, så vaccinen kan blive bestilt hjem.

Vedr. podninger for chlamydia og gonnoré

Gør gerne opmærksom på, hvis der er behov for podning oralt og/eller analt.

PrEP – et forebyggende tilbud mod HIV-infektion

Hvad er PrEP?

PrEP er en effektiv medicinsk forebyggelse af HIV.

PrEP er et supplement til den generelle forebyggelselsesindsats mod HIV med fokus på sikker sex, tidlig opsporing og effektiv behandling.

PrEP tilbydes af regionerne i et aktuelt behandlingstilbud i målgrupper med høj risiko for HIV-smitte.

Hvilke målgrupper kan være omfattet af behandlingstilbuddet om PrEP?

Personer tilhørende gruppen af MSM eller gruppen af transkvinder eller transmænd, der har sex med mænd.

Nedenstående kriterier kan bruges som pejlemærker for risikoadfærd:

Personen har haft samleje med mindst to mandlige partnere inden for de sidste 12 uger, fast kendt HIV-negativ partner tælles ikke med.

Personen har haft syfilis inden for de sidste 24 uger.

Personen har haft klamydia eller gonorré inden for de sidste 24 uger.

Hvor kan jeg få udleveret PrEP?

AIDS-Fondet har indgået et samarbejde med Hvidovre Hospital, så du nu også kan få PrEP i Checkpoint i København.

Læs mere på nedenstående link:

https://aidsfondet.dk/checkpoint/prep-pillen-der-beskytter-mod-hiv/