Om vaccinationen mod pneumokokker

De primære målgrupper for vaccination, som vedrører almen praksis, er følgende:

gratis fra 1/10 – 15/1-2023: Borgere over 65 år, der ikke har modtaget pneumokok­vaccination inden for de seneste 6 år

fortsat klausuleret tilskud til visse grupper

Alle borgere i de nævnte målgrupper oprettes og inviteres af SSI via digital post eller pr. brev til de vaccinationer, som de er i målgruppen for at modtage. Eksempelvis inviteres kun borgere i målgruppen for pneumokokvaccination, som ikke har modtaget pneumokokvaccination inden for de seneste 6 år.

Vaccinationen, der tilbydes gratis til nedenstående personer, er 23-valent. Det vil sige, at den beskytter mod 23 forskellige typer af pneumokokbakterier. Almindelige bivirkninger efter vaccination er rødme, hævelse og ømhed der, hvor man er blevet stukket.

Der findes også en anden vaccination mod pneumokokker. Den beskytter mod 13 typer af pneumokokker og virker på en anden måde end den vaccination, der tilbydes gratis. Visse grupper, der er i særligt høj risiko for at blive alvorligt syge, hvis de bliver smittet, kan have gavn af at få begge typer vaccinationer. Den anden vaccination er ikke gratis, men visse persongrupper kan få et tilskud til betalingen.

Som en del af det danske børnevaccinationsprogram tilbydes alle børn i alderen 3, 5 og 12 måneder gratis vaccination mod pneumokokker med den vaccine, der beskytter imod 13 typer af pneumokokbakterier.

For at undgå, at for mange mennesker bliver syge med pneumokokker under COVID-19, har Folketinget og regeringen besluttet at gøre vaccinationen gratis for en række borgere.

Det betyder, at alle personer, der er fyldt 65 år, børn med udvalgte kroniske sygdomme og andre borgere, som er i særlig risiko, nu kan få vaccinationen gratis.

Lige nu gælder tilbuddet om gratis vaccination mod pneumokokker dermed for nedenstående grupper efter en konkret lægelig vurdering.

 • Alle personer, der er fyldt 65 år.
 • Beboere på plejehjem, lejere i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, lejere og beboere i friplejeboliger, der er omfattet af lov om friplejeboliger, og lejere i tilsvarende boligenheder.
 • Personer, som er fyldt 2 år, med:
  • manglende eller dysfunktion af milten
  • påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  • medfødt eller erhvervet immundefekt
  • liquorlækage
  • tidligere invasiv pneumokoksygdom
  • Cochlear implantation
  • udført stamcelletransplantation
  • udført organtransplantation
 • Personer under 18 år med:
  • cyanotiske hjertesygdomme
  • hjerteinsufficiens
  • palliativ operation for hjertesygdom
  • hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation
  • kronisk lungelidelse (f.eks. cystisk fibrose)
  • hypodynamisk respirationsinsufficiens
  • onefrotisk syndrom
  • immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID
 • Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor vedkommende ifølge lægens vurdering er i særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom inkl svejsere