Akuttelefonen

For akutte henvendelser uden for klinikkens åbningstider hverdage fra 16.00 og frem til kl 08.00, samt weekender og helligdage kontaktes akuttelefonen 1813

For medical assistance after 4 p.m. till 8. a.m., weekends call 1813

Sundhed.dk

På sundhed.dk finder du mange oplysninger, fx find behandler/speciallæger, egne oplysninger/journal, information om sygdomme, patientrettigheder
Here you find information on health, different specialists, your rights, your own hospital journals at sundhed.dk

Oplysninger om sygdomme findes i opslagsværket patienthåndbogen.dk

Lægerformidler.dk

Læger Formidler er en frivillig forening, der er grundlagt og drevet af læger, der ønsker at udbrede større forståelse omkring sygdom og sundhed. Internettet bugner med misinformation og halve sandheder, og det er ikke så underligt, at mange bliver i tvivl om, hvad der er op og ned. Læger Formidler har derfor valgt at skabe et forum hvor der formidles viden om sygdom og sundhed i et let forståeligt format til alle, der er interesserede. Læs mere her

Psykologer og psykologhjælp

Find psykolog på psykologeridanmark.dk her

Mindhelper.dk

www.mentalsundhed.dk

Genoptræning efter skader og øvelser findes på/ training programs at:
injurymap.com gerne som App
Eller:   sportnetdoc.dk her

Graviditet

Er du gravid finder du information, information for pregnant women  her

Bækkenbundstræning, knibe øvelser findes på knibnu.dk her

Antibiotika

Læs mere på siden antibiotika eller ej her

Siden antibiotika eller ej udarbejdet af bl.a. Sundhedsstyrelsen, Seruminstituttet og Dansk Selskab for Almen Medicin.

Influenza

Oplysninger fås på hjemmesiden beskytdigmodinfluenza.dk her

Skal i ud at rejse? Travelling? vaccineportalen.dk

1/2-2022. Klinikken deltager aktuelt i 3 forskningsprojekter:

1. Projekt FamilieTrivsel, Et forskningsprojekt om mental sundhed hos små børn i almen praksis. Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet

2. Projekt vedr. digital svangrejournal: pilot projekt digital løsning til graviditetsforløb

3. Diabetes: DD2 og DICTA
Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes