Hvis man får sovemedicin, ADHD medicin, stærk smertestillende medicin eller beroligende medicin, kan dette kun udskrives i forbindelse med konsultation hos læge, og der bliver udskrevet til maksimalt en måneds forbrug ad gangen. Medicinen kan ikke fornyes eller udskrives på telefon eller via hjemmesiden.
Dette er i overenstemmelse med gældende retningslinier fra Sundhedsstyrrelsen.
Det betyder for dig som patient, at du i udgangspunkt skal møde til en konsultation i klinikken 1 gang pr måned for udskrivelse af recepter.  Der bliver lagt en plan med lægen. Hvis du er motiveret for udtrapning af medicinen vil vi meget gerne hjælpe med dette.